पाड़हाव जिनिस

एनटीएम पाड़ाहाव जिनिस तोरजोमा रे गाखुड़ कामीहोरा कोय गोड़ोक्आ। खाटो ओकते गाखुड़ पाड़हाव तीरी रे रोच दोहोय को लागित नोवाँ पाड़हावतारी जिनिस बेनाव जुता। नोवाँ तोरजोमा कामी एहोप को लागित् मुल पाट रेयायक् लेकाते सेलेदोक्आ। एनटीएम होतेते गेयान फेडात पुथी रेयाक् तोरजोमा को ओरामाक् आयमा कार्यशाला आर सेमीनार होतेते ञाम आकान एटकेंटोड़े आर चाहाव को नोवाँ पाड़हाव जिनिस रे ठाँव एम आकादा, जाहाँ ते नोवाँ पासनावा काथावानाक् बेनाव हुयदाड़ेयाक्आ।