ती-पुथी

नोवाँ ती पुथी तोरजोक्मा को भारोत रेयाक् पारसी ते गेयान फेडात् पुथी को तोरजोमाय ओकते रे काडेरानाक् आर सालाक् सालाक् ते कामीबिडाव रेयायक् दिसहुदिस रेयाक् सुबिताय एमोक्आ। दिसाम रेयाक् एटाक् एटाक् टोठा रे ओराम आकात् एनटीएम रेयाक् कामीहोरा खोन रासातेत् ए आङ्तगोच् आकादा। नोवाँ पुथी दो गाखुड़ होड़ कोवाक् ञाम सोलहा रेयाक् लेकाते बेनाव आकात्आ, जाहाँते मित् तोरजोमायिच् आक् तोरजोमा रेयाक् हुनार बाड़ती रे गोड़ोक्आ।