ग़ैर वास्तेदारी

NTM हिन वेबसाईट जे पेजनि द्वारा केतिरयूं सूचनाऊं डींदो आहे जहिड़ो कि रिपोर्टूं, यूनिर्वसिटी ऐं बियनि इदारनि जूं सूचनाऊं जिनि खे डाउनलोड कयो वियो आहे या जिनखे ईमेल द्वारा मोकिलियो वियो आहे। असां वेब पेज ते डिनल मवाद या जाण खे www.ntm.org.in पारां आम माण्हुनि जे सेवा लाइ डींदा आहियूं।

हिननि सूचनाउनि में कुछ चुकूं या छापे जूं चुकूं थी सघनि थियूं। बिना कंहिं सूचना जे हिननि खे सुधारे या मटाए सघिजे थो। वेबसाईट इन बारे में का बि आछ या ठीको न डींदी आहे।

तव्हां जे सेवा लाइ असां तव्हां खे बियनि वेबसाईट जी लिंक डेई सघूं था, जे असां महिसूस कयूं त उहो तव्हां जे मवाद सां वास्तेदार आहे जडहिं कि असां हिन लिंक खे कम आणण लाइ एवज़ी न आहियूं। जडहिं तव्हां ग़ैर NTM जो कोई वेबसाईट डिसो था त मेहरबानी करे इए समुझो त उहां www.ntm.org.in हिन ऐड्रेस खां अलग आहे। उन में डिनल मवाद या विषय ते असांजो ज़ाब्तो न आहे। गडो गडु गै़र www.ntm.org.inमें डिनल मवाद जी हामी न था भरियूं ऐं न ई उन्हनि जे सेवाउनि जे इस्तेमाल जी जवाबदारी असां खणूं था।

क्ंहिं बि हालत में www.ntm.org.in कंहिं बि पक्ष जे लाइ हिन वेबसाईट जे इस्तेमाल या वेबसाईट ते डिनल कंहिं बि जाण सामग्रीअ जे करे या हिन वेबसाईट या बी कंहिं बि जाण सामग्रीअ जे करे या हिन वेबसाईट या बी कंहिं हाइपर लिंक या डाउनलोड कयल रिर्पोटुनि में डिनल कंहिं बि जाण जे करे कंहिं बि नुक्सान या फ़ाइदे, जो पेषे में तकलीफ़ या प्रोग्राम ऐं बिए कंहिं डेटा जे गुम थी व´ण जे, बिना कंहिं हद जे सिधे या अण सिधे, हीअ वेबसाईट जवाबदार न आहे, असां तव्हां खे अहिड़नि नुक्साननि लाइ चिटीअ तरह आगाह कयो आहे। हिन वेबसाईट जी जाण खे व्यापारिकनि, कंहिं ख़ास मकसद लाइ सही हुजणु, ग़ैर दख़लअन्दाजीअ वारे सां कंहिं बि हद ताईं, ज़ाहिर या लिकल कंहिं बि वारंटीअ बिना जीअं आहे तीअं रूप में पेष कयो वियो आहे।