डेटाबेस

NTM न स प्रकाराच्या माहितीचो संचय आनी डेटाबेसाची निर्मिती केल्ली आसा. जशें नॅशनल रजिस्टार ऑफ ट्रांसलेटर्स, फॅकल्टी डेटाबेस एक्सपर्टस रिपॉजिट्री, प्रकाशकांचो डेटाबेस, अणकाराचे बिब्लिओग्राफीचो डेटाबेस तशेंच शब्दकोश आनी शब्द-संग्रहाचो डेटाबेस. हे डेटाबेस फक्त NTM च्या कामांक फायदेशीर थारतात अशें न्हय, पूण विद्वान, प्रकाशक, विद्यार्थी तशेंच अणकारप्यांच्याय कामाक वा फायद्याक पडटात. हे डेटाबेस भारतीय भाशेंतल्या अणकारप्यां विशीं माहिती पुरवण करतात. म्हत्वाची विद्यापिठां आनी तांचे कोर्स मटेरियल, फॅकल्टी तशेंच वेगवेगळ्या विशय तज्ञांची माहिती, वेगवेगळ्या भारतीय भासांतलीं अणकारीत पुस्तकां, शब्दकोश, शब्दसंग्रह आनी थिसॉरस (शब्दकुलकोश). हो डेटाबेस विद्यार्थी, संशोधक तशेंच वेगवेगळ्या विशयांतल्या फॅकल्टीकूय उपयुक्त थारतात.