भारतीय विद्यापिठांचो डेटाबेस

भारतीय विद्यापिठाचो डेटाबेस हे NTM न उखलिल्लें एक पावूल आसा, जातूंतल्यान सगळ्या विद्यापिठां विशयी आनी शिक्षणीक संस्थां विशीं माहिती पुरवण करतात. विद्यापिठांत शिकयतात तो अभ्यासक्रम, पाठ्यक्रम तशेंच वाचन सुचयेची माहिती पुरवण करतात. तुमकां हांगा सुचयेंत नोंद आशिल्ले संस्थेचे वॅब-नामो लेगीत मेळटलो. सध्या डेटाबेसांत युजीसी (UGC) मान्यता प्राप्त 155 भारतीय विद्यापिठांची तपशिलान माहिती आसा. ह्या डेटाबेसांत ह्या संस्थां मदीं शिकयतात त्या वेगवेगळ्या विशयांतले पाठ आनी अभ्यासक्रमा विशीं माहिती उपलब्ध आसा. विद्यापिठांत विहित पुस्तकां तांचे माथाळे, लेखकाचें नांव, प्रकाशकाचें नांव आनी हेरांची डिजिटायज्ड सुचयेचोय माहिती वांगडाच कॉर्पसांत आसपाव आसता.

मोड्यूलांत सोद कार्य स्कॉलर्स आनी अकादेमिकांक देशांतले खंयचेय संस्थेच्या पाठ्यक्रम आनी अभ्यासक्रमा विशींची हालींची माहिती विद्यापीठ मंडळ पाठ्यक्रमाच्या तपशिलाचें परीक्षण करूं शकतात आनी फुडारांत ऍनटीएम सीडीज आनी हेर पोर्टेबल माध्यम उपलब्धताय वाडोवपा खातीर छापित आवृत्तीचोय आसपाव करतले.