अणकारप्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीईपी)

अणकारप्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम वा कार्यावळीचो मुख्य उद्देश म्हणजे चडकरून: अणकारप्यांक ज्ञान पाठाची अणकारा संदर्भांत दिशाभिमुख/उन्मुखीकरण करपाचें आसा. जांकां अणकार हो वेवसाय म्हुणून स्विकारपाचो आसा, तांकां अकादेमीक सहाय्य ह्या कार्यक्रमांतल्यान दितले. टीईपी अणकारप्यांक भारतीय अणकाराचो इतिहास आनी परंपरा, ज्ञान पाठाची समस्या आनी आव्हानां तशेंच शब्दकोश, शब्दावळी आनी थेसोरस सारकीं अणकाराचीं साधनां कशीं वापरप हाचे विशीं उन्मुख करता. हाचो आजून एक उद्देश हो बहुगुणी तशेंच सक्षम वेवसायीक अणकारपी वा अनुवादक घडोवप आसा. हो हेतू साध्य करूंक ऍनटीएम कार्यशाळा, दिशाभिमुख/ उन्मुखीकरण कार्यक्रम आनी चर्चासत्रांचें आयोजन करता. ट्रांसलेशन टूडे (ऍनटीएमाचे द्वैवर्सुकी नियतकालिक), अणकारप्यां खातीर हँडबूक (हस्तपुस्तिका), ऍनटीएमाच्या मिडिया पंगडान तयार केल्ले एव्ही सामायन वा साहित्य आनी ऍनटीएम कोर्स सामायन हें अणकारप्यांक वा अनुवादकाकं शिक्षीत करूंक वा ज्ञान दिवंक गरजेचें उपकरण सादूं येता.