प्रकाशकांचो डेटाबेस

प्रकाशकांच्या डेटाबेसांत मुखेलपणान इंग्लीश आनी भारतीय भाशेंतल्या प्रकाशन गृहांची (घर) माहिती आसपावीत आसा. ही अशी निर्देशिका आसा जातूंत नांव, संपर्काचे तपशील, प्रकाशन गृहांचे कॅटलॉगा मेरेन ऍक्सॅस आसा. NTM प्रकाशक तशेंच खंयच्याय प्रकाराचीं पुस्तकां ते प्रकाशीत करतात हाची माहिती प्रकाशकांच्यो बसका, पुस्तक बाजार, ऑनलायन सोद आनी हेरांतल्यान एकठांयतात.

आतां मेरेन NTM न देशभरांतल्या105 मुखेल प्रकाशन गृहांक संपर्क करून माहिती एकठांयल्या. प्रकाशकांचीं नांवां, खंयचे भाशेंत ते प्रकाशन करतात, कार्यालयाचें ठिकाण आनी हेरां विशीं उपयोगकर्ता वा वापरपी ह्या सोद विंडोंतल्यान ऍक्सॅस करूंक शकता.
 

Search Results
Total No of records found : 4449 You are viewing page 1 of 445
1 .  
 
21st Century Publications
Category:   Humanities & Social Sciences, Literature, General,
Languages:   Punjabi,
2 .  
 
A C B Publications
Category:   Humanities & Social Sciences, Literature, General,
Languages:   Bengali,
3 .  
 
A C E Publications
Category:   Humanities & Social Sciences, Literature, General, Translation,
Languages:   Bengali,
4 .  
 
A K Mishra Agencies (P) Ltd. And New Age Publications
Category:  
Languages:   Odia,
5 .  
 
A Mukherjee and Co Pvt Ltd
Category:   Humanities & Social Sciences, Science & Technology, Literature, General, Translation,
Languages:   Bengali,
6 .  
 
A. B. Chaudhuri
Category:   General,
Languages:   English,
7 .  
 
A. B. Enterprise
Category:   General,
Languages:   English,
8 .  
 
A. D. Shroff Memorial Trust
Category:   General,
Languages:   English,
9 .  
 
A. P. Dalita Research Centre
Category:  
Languages:   Telugu,
10 .  
 
A. P. Freedom Fighters Cultural Committee
Category:  
Languages:   Telugu,
12345678910...>>