प्रम’

फैगौ बोसोराव एनटिएमनि मेडिया इउनिटा संबिजिरनि गनायथिजनाय रावफोराव सुबुं दिन्थिफुंनायनि सायाव ज’थायनाय प्रम’नि खान्दो दिहुननो लादों।बे दासिम मोननै प्रम’खौ फोजोबबाय,मोनसेया ‘पट’ चित्र’ सावगारिजों सल’ फोरमायनाय आरो गुबुन मोनसेया सिन एबा हांखोयारि रावसोलायनायनि सायाव ज’थायनाय।‘पट’ चित्र’आ गुबैयै सोनाब बेंगलनि सोनाब बाहागोनि सुबुं दिन्थिफुंनाय।