വിജ്ഞാനപാഠങ്ങള്‍

ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ബോധന സാമഗ്രികളേയും എന്‍ടിഎം വിജ്ഞാനപാഠങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു. ഈ വിജ്ഞാന പാഠങ്ങള്‍ വിവര്‍ത്തനം ചെയ്ത് ഭാരതീയ ഭാഷകളിലെത്തിക്കുക എന്നത് ദേശീയ പരിഭാഷാ മിഷന്‍റെ (എന്‍ടിഎം ) മുഖ്യ ഉദ്ദേശങ്ങളിലൊന്നാണ്.

കോളേജ്/ സര്‍വ്വകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസത്തില്‍ ഏതൊരു വിഷയത്തിലും അടിസ്ഥാനപരമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പരാമര്‍ശ ഗ്രന്ഥങ്ങളും, നിര്‍ദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും വിവര്‍ത്തനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നല്‍കുന്നു.

ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ 69 മുഖ്യ മേഖലകള്‍ എന്‍ടിഎം ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം യുജിസിയും ആള്‍ ഇന്ത്യാ കൌണ്‍സില്‍ ഫൊര്‍ ടെക്നിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷനും അംഗീകരിച്ചവയാണ്. മേഖലകളുടെ പട്ടിക താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

1. മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്കായുള്ള/ തുടര്‍ വിദ്യാഭ്യാസം (അനൌപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം) 36. ഹോംസയന്‍സ്
2. നരവംശശാസ്ത്രം (ഭൌതികം) 37. മനുഷ്യാവകാശവും ചുമതലകളും
3. നരവംശശാസ്ത്രം (സാമൂഹികം) 38. ഇന്‍ഫോമാറ്റിക്സ് (ലൈബ്രറി ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഫോര്‍മേഷന്‍ സയന്‍സ് ഉള്‍പ്പെടെ)
4. അറബ് സംസ്കാരവും ഇസ്ലാമിക പഠനവും 39. ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ റിലേഷന്‍സ് ആന്‍ഡ് ഏരിയ സ്റ്റഡീസ്
5. പുരാവസ്തുശാസ്ത്രം (നാണയശാസ്ത്രം ഉള്‍പ്പെടെ) 40. ജേര്‍ണലിസം/ മീഡിയപഠനങ്ങള്‍/ മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷന്‍
6. വാസ്തുവിദ്യ 41. ലേബര്‍ വെല്‍ഫെയര്‍/പെഴ്സണല്‍ (എച്ച്ആര്‍ഡി) മാനേജ്മെന്‍റ്/ ഇന്‍റസ്ട്രിയല്‍ റിലേഷന്‍സ്
7. അസ്ട്രോഫിസിക്സ് 42. നിയമം
8. ജൈവ-ഊര്‍ജതന്ത്രം 43. ഭാഷാശാസ്ത്രം
9. ജൈവ-രസതന്ത്രം 44. മാനേജ്മെന്‍റ്
10. ബയോടെക്നോളജി 45. മാനുസ്ക്രിപ്റ്റോളജി
11. സസ്യശാസ്ത്രം (പൊതുവായത്) 46. ഗണിതശാസ്ത്രം
12. രസതന്ത്രം (പൊതുവായത്) 47. മെഡിക്കല്‍ സയന്‍സുകള്‍ (എംബിബിസ് തലം വരെ)
13. കൊമേഴ്സ് 48. മൈക്രോബയോളജി
14. താരതമ്യ സാഹിത്യം 49. മ്യൂസിയമോളജി (മ്യൂസിയോളജി ആന്‍റ് കണ്‍സര്‍വേഷന്‍)
15. കമ്പ്യൂട്ടര്‍ സയന്‍സ് 50. മ്യൂസിക്കോളജി
16. ക്രിമിനോളജിയും ഫോറന്‍സിക് ശാസ്ത്രവും 51. പീസ്/ഗാന്ധിയന്‍ സ്റ്റഡീസ്
17. സംസ്കാര പഠനങ്ങള്‍ 52. അവതരണകലകള്‍ (നൃത്തം, നാടകം, തിയേറ്റര്‍ പഠനങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവ)
18. സൈബര്‍നോട്ടിക്സ് 53. ഫിലോസഫി
19. പ്രതിരോധതന്ത്രപഠനം 54. ഫിസിക്കല്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍
20. സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം 55. ഫിസിക്സ് (ജനറല്‍)
21. വിദ്യാഭ്യാസം 56. കാവ്യമീമാംസ
22. എഞ്ചിനിയറിംഗ് – എയ്റനോട്ടിക്സ് 57. പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സ്
23. എഞ്ചിനിയറിംഗ് – കെമിക്കല്‍ 58. ജനസംഖ്യാപഠനങ്ങള്‍
24. എഞ്ചിനിയറിംഗ് – സിവില്‍ 59. മനഃശാസ്ത്രം
25. എഞ്ചിനിയറിംഗ് – ഇലക്ട്രിക്കല്‍ 60. പൊതുഭരണം
26. എഞ്ചിനിയറിംഗ് – ഇല്ക്ട്രോണിക്സ് 61. മതപഠനങ്ങള്‍/ മതങ്ങളുടെ താരതമ്യപഠനം
27. എഞ്ചിനിയറിംഗ് – മെക്കാനിക്കല്‍ 62. സോഷ്യല്‍ മെഡിസിന്‍ & കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെല്‍ത്ത്
28. പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം 63. സോഷ്യല്‍ വര്‍ക്ക്
29. എത്തനോളജി 64. സോഷ്യോളജി
30. സിനിമാപഠനം 65. ടൂറിസം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ ആന്‍ഡ് മാനേജ്മെന്‍റ്
31. ഫോക്‍ലോര്‍ 66. വിവര്‍ത്തന പഠനങ്ങള്‍
32. ജനിതകശാസ്ത്രം 67. ദൃശ്യകലകള്‍ (ചിത്രകലയും പെയിന്‍റിംഗും/ ശില്പകല/ ഗ്രാഫിക്സ്/ പ്രായോഗിക കലകള്‍/ കലയുടെ ചരിത്രം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള)
33. ജിയോഗ്രഫി 68. സ്ത്രീപഠനങ്ങള്‍
34. ജിയോളജി 69. ജന്തുശാസ്ര്തം (ജനറല്‍)
35. ചരിത്രം (പൊതുവായത്)