हस्तपुस्तिका

हस्तपुस्तिका सैद्धांतिक तसेच व्यावहारिक मार्गदर्शिका म्हणून भाषांतरकाराला साहित्येतर ग्रंथांच्या भाषांतरात मदत करते. ....हे एनटीएमने देशातील विविध भागात आयोजित केलेल्या कार्यक्रमातून संकलित केल्या जातात.