प्रोमोज

एनटीएमच्या मिडिया युनिटने दोन प्रोमोज संपवलेले आहेत. त्यातील एक पट्टचित्र हे स्टोरी टेलिंग व स्क्रोल पेंटिंगवर आहे तर दुसरे इंटर-सेमियॉटिक भाषांतरावर आहे. पट्टचित्र ही मुख्यत: पश्चिम बंगालच्या पश्चिम भागात आढळणारी एक लोककला आहे.