ఉపయుక్త గ్రంథ శోధన

ఈ సమాచార నిధికి అభివృద్ధి చేసిన శోధన యంత్రం (ఎస్ ఇ) ఒక ప్రత్యేకమైన స్వభావం కలది. శోధన యంత్ర ఐచ్ఛికాలతో పాటుగా రచయిత/ అనువాదకుడు/ అను-వాదకురాలు/శాస్త్రవిషయాల ప్రచురణకర్త/ ప్రచురణ సంవత్సరం మొదలైనవి ప్రత్యేక వెబ్సైట్లో ఒక దాని నుంచి మరొక దానికి సమాచారం ప్రవేశ సౌలభ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇది సమాచార పాక్షిక శోధన అయినప్పటికీ, సమాచారం కోసం వెదికే వారికీ, వారుకోరుకున్న ప్రత్యేక రచయిత/ అనువాదకుడు/అనువాదకురాలు పూర్తి రచనల సమాచార వివరం అక్షర క్రమ జాబితాగా వస్తుంది.

ఒక భాషలో ఒక ప్రత్యేక శీర్షిక (పేరు) ను వెదికితే శోధనయంత్రం ఏ శీర్షిక ఇతర భారతీయ భాషలోకి అనువాదం అయ్యాయో, ఆ పూర్తి సమాచారన్ని కూడా తెలియజేస్తుంది. ఆ ప్రత్యేక శోధనతో ఈ సమాచారం కూడా ప్రదర్శితమవుతుంది.


Total No of records found : 32024 You are viewing page 1 of 3203
1
Translation Title: Jnaanodayam Original Title: The Light of Asia
Translator: N. Bappu Rao
Author: Edwin Arnold
Receiving Language: Malayalam Giving Language: English

2
Translation Title: Aama Pilaamaane Original Title: Not known
Translator: Chintamani Kar
Author: Not Known
Receiving Language: Oriya Giving Language: English

3
Translation Title: Al Quran Original Title: QURAN
Translator: Ahmad Shah
Author:
Receiving Language: Hindi Giving Language: Arabic

4
Translation Title: Amarushatakam Original Title: Amaru Shatakam
Translator: Kamlesh Dutt
Author: Amaruka
Receiving Language: Hindi Giving Language: Sanskrit

5
Translation Title: Annyayam Original Title:
Translator: K.G.K. Nair Vallamkulam
Author:
Receiving Language: Malayalam Giving Language: Arabic

6
Translation Title: Anshu Aur Muskarahat Original Title: A tear and A Smile
Translator: Mugni Amarohavi
Author:
Receiving Language: Hindi Giving Language: Arabic

7
Translation Title: Assamiya Sahitya Charithram Original Title: History of Assamese Literature
Translator: E.K. Purushothaman
Author: Birinchi Kumar Barua
Receiving Language: Malayalam Giving Language: English

8
Translation Title: Balyam Youwvvanam Koumaram Original Title: Childhood, Boyhood, and Youth
Translator: Prasanna
Author: Leo Tolstoy
Receiving Language: Telugu Giving Language: English

9
Translation Title: Bharat Pakistan Yuddha : 1971 Original Title:
Translator: Rashmi Tankha & Shivagopal Mishra
Author: Ravi Kaul
Receiving Language: Hindi Giving Language: Info Not Known

10
Translation Title: Bharatiya Sanskrti Original Title:
Translator: Shrutishila Sharma
Author: S.D. Satavalekar
Receiving Language: Hindi Giving Language: English

12345678910...>>