ప్రచురణకర్తల సమాచారనిధి

ప్రచురణకర్తల సమాచారానిధిలో భారత దేశం అంతటా ఉన్న ఇంగ్లీషు ఇంకా ఇతర ప్రధాన భారతీయ భాషలలోని ప్రచురణాలయాలకు సంబంధించిన సమాచారం ఉంటుంది. ఈ సమాచారనిధిలో ప్రచురణాలయాల పేర్లు, సంప్రదింపు వివరాలు, పుస్తక జాబితాలు లభిస్తాయి. ప్రచురణకర్తల సమావేశాలు, పుస్తక ప్రదర్శనలు, ఆన్లైన్ శోధనలు మొ. వాటి ద్వారా జాఅస ప్రచురణకర్తలు, వాళ్ల ప్రచురిస్తున్న పుస్తకాలకు సంబంధించిన సమాచారం సేకరిస్తుంది.

ఇప్పటి వరకు, జాఅస దేశం అంతటా ఉన్న 105 ప్రముఖ ప్రచురణాలయాలను సంప్రదించి ఆయా ప్రచురణాలయాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని సేకరించింది. ఈ సమాచారనిధి ధ్వారా వినియోగదారులు ప్రచురణకర్తల పేర్లు, వాళ్లు ప్రచురణకు చేపట్టిన భాష,, కార్యాలయ స్థలం మొ. అంశాలలో సమాచారం పొందగలుగుతారు.
 

Search Results
Total No of records found : 4449 You are viewing page 1 of 445
1 .  
 
21st Century Publications
Category:   Humanities & Social Sciences, Literature, General,
Languages:   Punjabi,
2 .  
 
A C B Publications
Category:   Humanities & Social Sciences, Literature, General,
Languages:   Bengali,
3 .  
 
A C E Publications
Category:   Humanities & Social Sciences, Literature, General, Translation,
Languages:   Bengali,
4 .  
 
A K Mishra Agencies (P) Ltd. And New Age Publications
Category:  
Languages:   Odia,
5 .  
 
A Mukherjee and Co Pvt Ltd
Category:   Humanities & Social Sciences, Science & Technology, Literature, General, Translation,
Languages:   Bengali,
6 .  
 
A. B. Chaudhuri
Category:   General,
Languages:   English,
7 .  
 
A. B. Enterprise
Category:   General,
Languages:   English,
8 .  
 
A. D. Shroff Memorial Trust
Category:   General,
Languages:   English,
9 .  
 
A. P. Dalita Research Centre
Category:  
Languages:   Telugu,
10 .  
 
A. P. Freedom Fighters Cultural Committee
Category:  
Languages:   Telugu,
12345678910...>>