ट्रांसलेशन टुडे
A Biannual Double-blind Peer-reviewed refereed UGC Approved Journal

ट्रांसलेशन टुडे हे द्वैवार्षिक जर्नल आहे जे की भाषांतर व त्याच्याविषयी निगडीत बाबीसंदर्भातील लेख प्रसिद्ध करते. हे एक आंतराांषीरक य दर्जाचे पिअर-रिव्युव्ड नियतकालिक असून हे भाषांतर अभ्यास आणि तत्सम विषयातील शोध लेख, तज्ज्ञांच्या व व्यावसायिक भाषांतरकारांच्या मुलाखती इ. आणते घेते प्रकाशित करते. नवशिक्या भाषांतरकारांचे उन्मुखीकरण करण्याची तसेच विद्वानांमध्ये अकादमिक देवाणघेवाणीसाठी एका मंचाचा पुरवठा करण्याची जबाबदारी घेते. ह्याचा उपयोग भाषांतरकारांना संधी शोधण्यात व त्यांच्या सामाजिक जबाबदाऱ्या काय आहेत याकडे त्यांचे ध्यान आकर्षित करते/ लक्ष वेधून घेते.
 

इ-झाईन

ट्रांसलेशन टुडे भाषांतर अध्ययनावरील लेख तसेच भारतीय भाषेतून(इतर भाषांत) किंवा भारतीय भाषेतील भाषांतरे प्रकाशित करून भाषांतर अध्ययनासारख्या फोफावणाऱ्या विषयाला योगदान देण्यासाठी व त्याच्या भरभराठीसाठी कार्य करते.

ट्रांसलेशन टुडे भाषांतर व भाषांतरकारासंबंधीत बाबींबद्दलचे मोठे लेख, छोट्या बाबी ज्या की समस्येचे निरसन न करता समाधान न काढता समस्या निर्माण करतात वा विश्लेषणात्मक कोडी तयार करतात, परीक्षणावरील लेख व भाषांतराचे परीक्षण व भाषांतरावरील पुस्तके, भाषांतरे, संपादकाला लिहिलेली पत्रे, त्वरीत भाषांतर शोध आणि भाषांतरकारांची कॉंट्रीब्युटर्स व लेखकांची सूची देईल. इथे जास्त लक्ष दिल्या जाते ते सामान्यपणे भाषांतरातून उद्भवणाऱ्या समस्या व कोडीवर व खास करून भारतीय भाषेतून व भारतीय भाषेतील भाषांतरावर.

तथापि, हे नियतकालिक फक्त भारतीय भाषेशी निगडीत बाबीं हाताळणे एवढ्यावरच मर्यादित राहणार नाही.
  » आम्हाला भाषांतराच्या प्रक्रियेत कार्यात क्रियेत उद्रेक आणायचा आहे.
  » आम्हाला भाषांतर अध्ययनाच्या सीमा वाढवावयाच्या आहेत.
  » आम्ही भाषांतरात (शब्दात) उत्कृष्टता आणण्याचा प्रयत्न करतो